Het OPENbalance systeem is gebaseerd op natuurwetten.

Achtergrondinformatie

Het OPENbalance systeem is gebaseerd op natuurwetten, waarbij de temperatuurgradiënt in een ruimte ( gelaagdheid ) volledig wordt geëlimineerd.

Door de luchtmoleculen anders te laten bewegen ten opzichte van een conventioneel systeem voelt de lucht veel aangenamer dan een conventionele, geforceerde ventilatie.

Er wordt voldoende verse lucht ingebracht om een uitstekend binnenklimaat te behouden. De verse lucht verplaats zich door het systeem, diffuus door de ruimte heen, met als gevolg dat in alle hoeken van de ruimte dezelfde temperatuur/RV heerst en er geen sprake is van gelaagdheid in de lucht. Dit resulteert in een natuurlijke verdeling van de lucht in de ruimte, die mensen als bijzonder aangenaam ervaren.

Als enige systeem heeft de gebruiker real-time inzicht in de energiekosten, en biedt daarmee de gebruiker ( indien gewenst ) de mogelijkheid om online te kunnen ingrijpen en keuzes te maken.

Openbalance

Het OPENbalance systeem is inmiddels succesvol toegepast in verschillende installaties in Duitsland maar ook ver daar buiten. Te denken valt aan Australië en de USA.

Voordelen/Kenmerken

  • - Diffuus ventileren
  • - Besparingen tot 70% zijn inmiddels gerealiseerd
  • - Regelen op luchtdebiet
  • - Real-time verbruikskosten inzichtelijk van elk installatieonderdeel
  • - Automatische optimalisering van de verschillende luchtstromen ( zo laag mogelijke kosten bij een uitmuntend binnenklimaat )
  • - Toepasbaar in alle situaties. Nieuwbouw en renovatie van kantoren, schoolgebouwen, zwembaden, musea, showrooms etcetera 
  • - Gebruiksvriendelijk